Cookiebeleid

Algemeen 

  1. Dit cookiebeleid (‘Cookiebeleid’) regelt het gebruik van cookies en vergelijkbare technologie als onderdeel van uw gebruik van onze website (de ‘Website’). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Tessenderlo Group nv als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Brussel - België (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), ingeschreven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder nummer 0412.101.728, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.  
  2. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op de harde schijf van een apparaat en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Als u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken we ook andere persoonsgegevens via cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Privacybeleid als u meer wilt weten. Zoals uitgelegd in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen. 

Wij behouden ons het recht voor dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. U zult via onze Website op dergelijke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen worden gewezen en waar nodig opnieuw om toestemming worden gevraagd.  

Welke cookies en waarom? 

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken vergelijkbare technologieën waarmee wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Het gaat daarbij om de volgende cookies en vergelijkbare technologieën: 

 

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen of reeds geplaatste cookies verwijderen door de instellingen in uw browser te wijzigen. Hulp bij het aanpassen van de instellingen vindt u op de website van de browser die u gebruikt. Wij wijzen erop dat het uitschakelen van cookies bij een bezoek aan de Website kan zorgen dat bepaalde of alle functies van de Website niet meer naar behoren werken. 

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@tessenderlo.com. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Raadpleeg www.dataprotectionauthority.be voor meer informatie.